Gratis T: 00800 90 80 70 00

 
Print
Home > Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

  1. Alle klachten betreffende de geleverde goederen, voorwaarden en andere moeten binnen de 8 dagen na levering aan ons adres toekomen, en geven daardoor geenszins aanleiding tot niet betalen van de schuldvorderingen.
  2. De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten.
  3. De prijzen zijn altijd vertrek verzendmagazijn en portokosten worden in rekening gebracht, behoudens andersluidende overeenkomst die ook uitdrukkelijk wordt vermeld.
  4. Alle facturen en eventuele schuldvorderingen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.
  5. In geval van welkdanig geschil ook, zullen de rechtbanken van Brugge uitsluitend bevoegd zijn.
  6. Het in betaling aanvaarden van cheques, wisselbrieven of orderbriefjes enz., wijzigt niets aan de hoger bedongen bevoegdheidsregels, daar genoemde aanvaarding geen schuldvernieuwing met zich brengt.
  7. Bij niet-betaling van de schuldvordering op hun vervaldag, zal van rechtswege en zonder invertoefstelling een intrest van 15% verschuldigd zijn te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van de betaling, daarenboven zal de verkoper in dezelfde voorwaarden gerechtigd zijn, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een verhoging toe te passen van 20% op het volledig bedrag van de schuldvordering met een minimum van 40,00 EUR.

Herroepingsrecht

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan u ons een mail sturen via info@decola.be