Gratis T: 00800 90 80 70 00

 
Print
Home > Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

  1. Alle klachten betreffende de geleverde goederen, voorwaarden en andere moeten binnen de 8 dagen na levering aan ons adres toekomen, en geven daardoor geenszins aanleiding tot niet betalen van de schuldvorderingen.
  2. De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten.
  3. De prijzen zijn altijd vertrek verzendmagazijn en portokosten worden in rekening gebracht, behoudens andersluidende overeenkomst die ook uitdrukkelijk wordt vermeld.
  4. Alle facturen en eventuele schuldvorderingen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.
  5. In geval van welkdanig geschil ook, zullen de rechtbanken van Brugge uitsluitend bevoegd zijn.
  6. Het in betaling aanvaarden van cheques, wisselbrieven of orderbriefjes enz., wijzigt niets aan de hoger bedongen bevoegdheidsregels, daar genoemde aanvaarding geen schuldvernieuwing met zich brengt.
  7. Bij niet-betaling van de schuldvordering op hun vervaldag, zal van rechtswege en zonder invertoefstelling een intrest van 15% verschuldigd zijn te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van de betaling, daarenboven zal de verkoper in dezelfde voorwaarden gerechtigd zijn, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een verhoging toe te passen van 20% op het volledig bedrag van de schuldvordering met een minimum van 40,00 EUR.