Gratis T: 00800 90 80 70 00

 
Print
Home > Professionals

Registreren (enkel voor artsen, therapeuten en apothekers)

Facturatieadres

Leveringsadres

BELANGRIJKE NOTA: Deze Website is bedoeld om u wetenschappelijk ondersteunde informatie te verstrekken, die u kunnen helpen bij een verantwoord gebruik van voedingssupplementen. Bij gebruik van voedingssupplementen dient u rekening te houden met het feit dat ieder lichaam verschillend is en op een andere manier kan reageren.
De gebruiksvoorwaarden en de aanbevolen dosis zijn gemiddelde waarden en zijn niet noodzakelijk toepasbaar op uw specifiek geval. Het doel van deze website is geenszins u een medisch advies te verstrekken of het therapeutisch protocol van uw arts of therapeut te vervangen. Bijgevolg zijn noch de auteurs, noch de webmaster verantwoordelijk voor een beslissing of actie genomen op basis van deze website.