visa Asset 1

Privacy & GDPR

Alles omtrent onze privacy & GDPR Policy

Privacy

Decola Nutraceutics en Data….

Voor het nakomen van contractuele verplichtingen, alsook voor het informeren van klanten en contacten omtrent het assortiment, promoties, evenementen… slaat Decola Nutraceutics persoonsgegevens op.

Omdat wij privacy en bescherming van gegevens hoog in het vaandel dragen, werd onze privacy policy bijgewerkt.

Identiteit van de verwerker

Decola Nutraceutics
Vliegplein 66
9990 Maldegem
België

T          +32 50 404 770
F          +32 50 404 780
E          info@decola.be
W        www.decola.be

BTW BE0672.468.831

 

Verantwoordelijke GDPR

Gauthier VERMEYEN,

gauthier@decola.be
+32 479 955 410

 

Welke gegevens worden bijgehouden?

Om de contractuele verplichtingen uit te oefenen, registreert Decola Nutraceutics de gegevens relatief aan een fysiek persoon (naam, adres, contactgegevens,...) en die noodzakelijk zijn om aan de wettelijke en contractuele verplichtingen te (kunnen) voldoen.

 

De persoonsgegevens worden opgevraagd bij het plaatsen van een uit te leveren bestelling of voor, tijdens en na een klantenbezoek met contacten, waar we een actieve relatie mee hebben. De aanvraag om digitale newsletters te ontvangen, dient steeds door de betrokken persoon aangevraagd te worden via onze website www.decola.be.

 

Wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens

Bovenstaande gegevens worden bijgehouden om contractuele verplichtingen te kunnen nakomen, alsook om de klanten en contacten op deugdelijke wijze te kunnen informeren omtrent het assortiment, promoties, evenementen… van Decola Nutraceutics

Opslag en bescherming van gegevens

Decola Nutraceutics stelt alles in het werk om de naleving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen betreffende de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren. Deze beveiliging wordt door hoogtechnologische tools gegarandeerd.

Enkel personeelsleden die in het bezit zijn van een gebruikersnaam en paswoord kunnen, vanuit een pc- laptop-tablet in de firma, deze gegevens raadplegen. Een andere toegang van buiten Decola Nutraceutics tot deze persoonsgegevens wordt ten strengste verboden. 

Het personeel is door het beroepsgeheim gebonden. Deze verplichting geld zowel in de professionele als in de privé́-omgeving van het personeelslid. 

Ieder personeelslid van Decola Nutraceutics zal waken over de nauwkeurigheid en de relevantie van de persoonsgegevens die verwerkt worden. Bij twijfel kan telkens beroep gedaan worden op een verantwoordelijke die zal toezien op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens. 

Er wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten met alle verwerkers zodat o.a. de persoonsgegevens van het contact voldoende beschermd en beveiligd is. 

 

Termijn voor het bijhouden van gegevens

De termijn voor het bijhouden van gegevens is niet beperkt in tijd.

Uitwisseling van gegevens

Decola Nutraceutics verbindt zich ertoe géén persoonsgegevens uit te wisselen met derden, dit noch binnen als buiten de Europese Unie.

Rechten voor de betrokkenen

De betrokken personen kunnen te allen tijde hun recht inroepen om hun gegevens in te zien, aan te passen of te (laten) verwijderen, tenzij dit onevenredig veel werk met zich meebrengt of indien dit in conflict zou zijn met wettelijke bepalingen.

 

De vraag om gegevens aan te passen, in te zien of te (laten) verwijderen kan per mail gericht worden aan gauthier@decola.be

 

In België kan een klacht ingediend worden bij de GAB: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.: +32 22744800; Fax: +32 22744835, e-mail: commission@privacycommission.be). 

Vanaf 25 mei 2018 wordt deze commissie de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit. 

 

Cookie-beleid

De website van Decola Nutraceutics maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie.

Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken.

Decola Nutraceutics gebruikt deze cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

Decola Nutraceutics gebruikt de data van de cookies ook voor Google Analytics, een systeem dat anonieme, algemene rapportering voorziet over het gebruik van de websites. Meer informatie vindt u bij Google.

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.